🏃‍♂️Bieg Przedszkolaka🏃‍♀️

Drodzy Rodzice,
Zapraszamy i zachęcamy do zgłoszeń na „Bieg Przedszkolaka 2023”
który odbędzie się 23 września 2023 roku o g.11.00 na terenie parku
Reduta.
Zawody organizowane są przez Radę Dzielnicy III, a dla przedszkoli
reprezentowanych przez przynajmniej 15 uczestników przewidziano
nagrodę pieniężną w kwocie 2000zł. Indywidualnie każde dziecko
otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal. Nie ma znaczenia
czas pokonania trasy. Liczy się udział i dobra zabawa.
Prosimy o zapisywanie się u wychowawców do 21.09.2023 (czwartek)
do godziny 12.00. Przy zapisie wystarczy podać imię i nazwisko
dziecka oraz numer kontaktowy do rodzica.
W dniu biegu należy pojawić się pół godziny wcześniej w biurze

zawodów (ok. g.10.30), które znajdować się będzie obok restauracji
Poview na terenie parku Reduta.
Podczas wydarzenia dzieci znajdują się pod opieką rodziców.
Oddelegowani przez Dyrektora nauczyciele będą jedynie
koordynować start reprezentantów swojej placówki.
Zapisanie dziecka na bieg równoznaczne jest z akceptacją regulaminu
wydarzenia.
Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin zawodów tutaj

 

Leave Your Reply