“BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA”-SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ