Uwaga Rodzice!!

W dniach 24-28 luty 2020r. należy podpisać deklaracje
o kontynuacji dziecka już uczęszczającego do tutejszego przedszkola (3-5latki) na rok szkolny 2020/2021.

Nie podpisanie deklaracji w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z przedszkola.

Leave Your Reply