Dyżur wakacyjny

Samorządowe Przedszkole nr 178 będzie otwarte w wakacje w miesiącu sierpień 2023 w godz. 6.30 – 17.00

Kolejność przyjęć dzieci:
1. Dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 178
2.
Dzieci z innych przedszkoli (zapisy po zakończeniu zapisów dzieci z Przedszkola Nr 178) wg następującej kolejności:
3.
Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące z terenu dzielnicy III Prądnik Czerwony.
4.
Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola.
5.
Dzieci z przedszkoli zamkniętych dwa miesiące na terenie Krakowa
6.
Pozostałe dzieci

Dzieci będą przebywać w miarę możliwości w grupach o zbliżonym wieku. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Nr 178 odbywają się tylko drogą mailową.
W celu zapisu dziecka należy wypełnić wolę i przesłać na adres p178@mjo.krakow.pl (druk do pobrania tutaj) w terminie od 13.03.2023r.
od godziny 8:00 do 17.03.2023r. do godz. 16:00
O przyjęciu dziecka zostaną państwo poinformowani droga mailową.

Zapisy dzieci uczęszczających obecnie do innych przedszkoli:
Odbędą się w dniach 03.04.2023 od godz. 8:00 do 07.04.2023r. do godz. 16:00 w miarę wolnych miejsc.
Informacja o możliwości zapisu zostanie podana 27.03.2023r. na stronie internetowej.
W celu zapisania dziecka należy wypełnić kartę zapisu (wniosek zostanie dodany w pozniejszym terminie) i przesłać na adres: p178@mjo.krakow.pl O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
Listy dzieci z podziałem na grupy zostaną udostępnione w dniu 15.06.2023r. w budynku przedszkola.

Wszystkie zgłoszenia przesłane przed i po wskazanymi terminami nie będą brane pod uwagę podczas ustalenia kolejności zgłoszeń!!!

Leave Your Reply