Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola mailowo:
p178@mjo.krakow.pl
w dniach 24-04-2023r. od godziny 10:00 do 09-05-2023r. do godz. 15:00