Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Nasze Przedszkole wznawia pracę od dnia 18.05.2020r. w godzinach od 7:00-17:00

Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczającą liczbę dzieci w grupach przedszkolnych oraz konieczność utrzymania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi krajowymi GIS oraz MEN, na zajęcia przyjmowane będą dzieci, których obydwoje rodzice (opiekunowie prawni) pracują i nie mają możliwości pracy zdalnej.

Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, pracowników handlu i służb mundurowych. 

 

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach w przedszkolu będzie:

  • wysłanie przez rodzica (opiekuna prawnego) i przesłane drogą e-mailową zgłoszenia + oświadczenia (scan), że obydwoje rodzice pracują w /w zawodach lub są niezbędni w swoim zakładzie pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku żadnej opieki wzór do pobrania

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14.05.2020r. /czwartek/ do godziny 9:00 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz.U. 2020, poz. 780)

Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781)

UWAGA:

  1. Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami bezpiecznego przyprowadzania – odbierania i pobytu dziecka w przedszkolu, które prześlę Państwu w najbliższych dniach i bezwzględne stosowanie zaleceń w nich zawartych.
  2. Przygotowanie dzieci i wyjaśnienie im tej trudnej sytuacji, np. że:
    – organizacja sali będzie inna ( bardzo mało zabawek )
    – muszą zachować od siebie dystans
    – Panie mogą mieć na sobie maseczki i rękawiczki

z poważaniem

Dyrektor Przedszkola
Anna Kałużna

Leave Your Reply