Informacja o naborze do Uniwersytetu Dzieci i Rodziców

Uniwersytet Dzieci i Rodziców Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ma przyjemność zaprosić dzieci w wieku od 5 do 9 lat do studiowania w kolejnym roku akademickim 2022/2023. Rekrutacja trwa do 30 września 2022 roku. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w soboty w godzinach przedpołudniowych w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Pedagogicznego.  

Uniwersytet Dzieci i Rodziców działa od 2011 roku jako połączenie koncepcji uniwersytetu dla dzieci oraz rodziców/opiekunów, z udziałem wolontariuszy. Zajęcia przygotowywane są przez zespół specjalistów przedmiotowych (metodyków). Spotkania odbywają się w pracowniach specjalistycznych, dzięki czemu dzieci mają możliwość poznania specyfiki pracy naukowej i technicznej oraz elementów wybranych dziedzin badawczych. 

Prowadzący zajęcia starają się przede wszystkim pobudzać ciekawość poznawczą uczestników, propagować myśl naukową i kulturalną, inspirować do twórczego myślenia i działania, zapoznawać dzieci i rodziców ze środowiskiem akademickim, a także integrować społecznie. Opłata za roczną, fascynującą podróż w świat wiedzy wynosi 150 złotych. 

Formularz zgłoszeniowy oraz potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci i Rodziców.  

Z wyrazami szacunku

Renata Gasek

Informacje tutaj!

Leave Your Reply