Konkurs plastyczny “Z miłości do Polski”

Konkurs plastyczny z okazji
„Dnia Niepodległości”

Samorządowe Przedszkole nr 178 w Krakowie ogłasza konkurs plastyczny
pt. ,,Z miłości do Polski”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z wszystkich grup wiekowych (3-6 lat).
Temat pracy ma nawiązywać do rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918 roku.
Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną, techniką dowolną, związaną ze Świętem Dnia Niepodległości.
Prace zostaną wystawione w naszym przedszkolu podczas zbliżającego się Święta Niepodległości.

Termin składanie prac to: 9.11.2021 r. (wtorek) u nauczycieli grup. Pracę należy podpisać (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy)

Organizatorzy konkursu:
Mariola Szewc
Joanna Socha – Ziętara

REGULAMIN KONKURSU:
• Konkurs przeznaczony dla przedszkolaków • Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną • Konkurs polega na wykonaniu pracy w formacie A4 lub A3 (technika i sposób wykonania prac dowolna) • Na konkurs należy zgłaszać prace wykonane samodzielnie przez dzieci • Prace należy składać w terminie do 9 listopada 2021 roku u nauczycieli z poszczególnych grup •Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów konkursu • Spośród wszystkich prac jury konkursu wybierze najlepszą pracę, która otrzyma nagrodę na każdym poziomie wiekowym, dodatkowo każda praca zostanie wyróżniona

Leave Your Reply