Opłata za przedszkole

Drodzy Rodzice

Prosimy, aby opłaty za przedszkole były wnoszone najdalej do 14- go dnia każdego miesiąca, konieczne jest umieszczenie w tytule wpłaty nazwiska i imienia dziecka, za które jest dokonywana wpłata.

Ze względu na okres sprawozdawczy prosimy, aby Państwo  nie dokonywali wpłat w ostatnim dniu miesiąca.

Dziękujemy

Leave Your Reply