Informacje dla rodziców

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego n

Zapisy do przedszkola

Rekrutacja na rok 2020/2021   –kliknij tutaj aby przejść do systemu Formico   Składanie KART ZAPISU do przedszkola dla nowych dzieci odbywa się od 2.03.2020r. -31.03.2020r. w sekretariacie przedszkola w godzinach:   Poniedziałek:    08:00 – 16:00 Wtorek:       

Prawo w przedszkolu

Informacje dla Rodziców   PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REGULAMIN DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY PODYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA REGULAMIN PRZEBYWANIA W SZATNI     KONTO RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 178: 59-1020-2906-0

Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do godz. 16.30 Sala 4 godz: 6:30-16:30 Sala 5 godz: 8:00-16:00 Sala 6 godz:  6:30-16:30 Sala 7 godz:  6:30-16:30 Sala 13 godz: 7:30-16:30 (poniedziałek: 8:00-16:00) Sala 14 godz: 7:30-16:30 ( wtorek: 8:00-16:00) Sala 15 godz: 6:30-16:30 Sala 16 godz: 6:30-16:

Plan pracy

Realizujemy podstawowe zadania wychowawczo – dydaktyczne poprzez następujące formy pracy: zabawę spacery, wycieczki, uroczystości zajęcia z całą grupą, w zespołach lub indywidualnie oferty edukacyjne w ośrodkach zainteresowań Praca dydaktyczno – wychowawcza z dziećmi opiera się na