Informacje dla rodziców

Zapisy do przedszkola

Rekrutacja na rok 2023/2024   –kliknij tutaj aby przejść do systemu Formico   Składanie KART ZAPISU do przedszkola dla nowych dzieci odbywa się od 01.03.2023r. -31.03.2023r. w sekretariacie przedszkola w godzinach:   Poniedziałek:    08:00 – 16:00 Wtorek:       

Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do godz. 17:00 Sala 4 godz: 6:30-16:30 Sala 5 godz: 7:00-16:00 (poniedziałek, wtorek), 8:00-16:30 (środa, piątek), 8:00-16:00 (czwartek) Sala 6 godz: 6:30-16:30 Sala 7 godz: 6:30-16:30 Sala 13 godz: 6:30-16:30 Sala 14 godz: 6:30-16:30 Sala 15 godz: 7:30-16:30

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego n

Plan pracy

Realizujemy podstawowe zadania wychowawczo – dydaktyczne poprzez następujące formy pracy: zabawę spacery, wycieczki, uroczystości zajęcia z całą grupą, w zespołach lub indywidualnie oferty edukacyjne w ośrodkach zainteresowań Praca dydaktyczno – wychowawcza z dziećmi opiera się na