Petycja dot. przywrócenia finansowania filtrów do oczyszczaczy powietrza