Podsumowanie akcji “Miś Ratowniś” dla OSP w Mogilanach