Porozmawiajmy o Krakowie dzielnica III Prądnik Czerwony

Szanowni Państwo,

Kraków, poszukuje pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta. Aby ten rozwój mógł odbywać się w sposób harmonijny i akceptowalny społecznie, niezbędnym jest zaangażowanie krakowian celem wspólnego wypracowania najważniejszych wyzwań i potrzeb,. W tym celu w 2021 roku rozpoczęła się akcja konsultacyjna pn. „Porozmawiajmy o Krakowie” skierowana do mieszkańców. Dotychczas została ona zrealizowana w dwóch odsłonach – dla dzielnic Nowej Huty oraz historycznego Podgórza. Obecnie przed nami ostatni z etapów rozmów z mieszkańcami siedmiu pozostałych dzielnic: od Dzielnicy I Stare Miasto począwszy, na Dzielnicy VII-Zwierzyniec skończywszy.

Od marca do czerwca w każdej z tych Dzielnic odbywać się będą otwarte spotkania dla mieszkańców, gdzie nastąpi omówienie wyników ankiet oraz dyskusja na temat lokalnych potrzeb obywateli naszego miasta. W spotkaniach tych, oprócz przedstawicieli władz miasta wezmą udział dyrektorzy najważniejszych wydziałów i jednostek miejskich. Harmonogram wszystkich spotkań znajduje się na stronie www.obywatelski.krakow.pl.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 4 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Sadzawki 1, o godz. 17.30, na które serdecznie zapraszam.

To pozwoli nam uwzględnić postulaty i potrzeby mieszkanek i mieszkańców, i przełożyć je na konkretne działania – podniesienie komfortu życia obywateli Krakowa jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki miasta.

Po zakończeniu spotkań we wszystkich 7. dzielnicach, po wakacjach zostanie opublikowany spis wszystkich zgłoszonych postulatów opatrzony stanowiskiem odpowiednich wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych. Harmonogram wszystkich debat dzielnicowych znajduje się na stronie www.obywatelski.krakow.pl.

Andrzej Kulig
I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. polityki społecznej i komunalnej

Leave Your Reply