Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Przypominamy, że ze względu na COVID-19 na terenie przedszkola bezwzględnie obowiązuje :

–  zakrywanie ust i nosa;

– do szatni wchodzi 1 rodzic lub opiekun z dzieckiem (pozostałe osoby towarzyszące i dzieci szkolne czekają w przedsionku lub na zewnątrz placówki);

– prosimy o bardzo szybkie i sprawne rozbieranie i ubieranie swojego dziecka  celem nie gromadzenia się i zachowania bezpiecznego dystansu.

 

 

 

Ze względu na reżim sanitarny COVID-19 nie przewiduje się na obecną chwilę spotkań adaptacyjnych i zebrań grupowych. Kontakt z nauczycielkami poszczególnych grup będzie możliwy tylko e-milowo. Adresy e-mailowe grup zostaną podane w pierwszym tygodniu września

Przypominamy o obowiązku noszenia przez rodziców/opiekunów maseczek na terenie placówki, przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu – PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA   (aktualizacja)

Przed wejściem do przedszkola będzie mierzona każdemu dziecku temperatura (dopuszczalna temperatura ciała dziecka 37,5 ℃)

Leave Your Reply