PROGRAMY EDUKACYJNE Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy najmłodszych Krakowian do interaktywnego udziału w programie edukacyjnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie „Dzieci segregują”, który jest adresowany jest przede wszystkim do dzieci z krakowskich przedszkoli, a także do uczniów młodszych klas krakowskich szkół podstawowych. Jest to program oparty na cyklu animowanych filmów, które ułatwiają najmłodszym poznanie zasad segregacji odpadów. Każdy z odcinków trwa około 7-8 minut i dotyczy innej frakcji odpadów. Oglądając filmy dzieci mogą nauczyć się właściwego postępowania z odpadami, a także poznać sposoby ponownego wykorzystywania różnych przedmiotów codziennego użytku w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci. Ponadto w filmach poruszana jest sprawa odpowiedzialności każdego człowieka za środowisko naturalne. Filmy są dostępne na naszej stronie internetowej: https://mpo.krakow.pl/pl/edukacja/programy/dzieci_segreguja.

Kolejna nasza propozycja to edukacyjne widowisko muzyczne pt. “Ekologiczny Koncert”, zrealizowane we współpracy z Teatrem Kultureska. Jest ono adresowane w pierwszym rzędzie do uczniów młodszych klas szkół podstawowych, ale będzie również wspaniałą zabawą dla przedszkolaków. Widowisko ma charakter interaktywnej zabawy, podczas której uczniowie poznają zasady segregowania odpadów. “Ekologiczny Koncert” trwa około 35 minut i może być wykorzystany podczas każdej lekcji związanej z ochroną środowiska – prowadzonej zarówno w trybie stacjonarnym (w szkole), jak i zdalnym. Widowisko jest dostępne on-line na naszej stronie: https://mpo.krakow.pl/pl/edukacja/programy/ekologiczny_koncert

 

Po skorzystaniu z udostępnionych materiałów istnieje możliwość otrzymania (w formie elektronicznej) certyfikatu udziału w danym programie – szczegółowe informacje są dostępne na stronie każdego programu.

ZAPRASZAMY!

Zespół Edukacji i Promocji

tel. 12 646 22 92, 12 646 22 94
edukacja@mpo.krakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, www.mpo.krakow.pl
NIP:675-000-65-47, REGON: 350641392
KRS nr 0000189262

Leave Your Reply