PRZYPOMNIENIE

Drodzy Rodzice 5-latków!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2019 r. prosimy o wysłanie do nauczycieli na maila grupowego
(do 30 września 2020 r.) informację o planach posłania
do szkoły dziecka w wieku 6-lat. Rodzice składają wniosek,
który jest podstawą do objęcia 5-latka diagnozą
i w konsekwencji wręczenia rodzicom do końca kwietnia informacji o gotowości szkolnej.

Leave Your Reply