Rada Rodziców

Szanowni Państwo

Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu Nr 178 w Krakowie po przeanalizowaniu kosztów ustaliła kwotę w wysokości 160,00 zł na cały rok 2020/21 ( płatne w II ratach lub w całości ) na fundusz Rady Rodziców.

Składki proszę wpłacać na konto RR:

Bank PKO BP 59-1020-2906-0000-1702-0171-9079

Wszystkie zebrane fundusze przeznaczamy dla dzieci oraz na doposażenie placówki.

Leave Your Reply