Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Dodatkowe załączniki do wniosku zapisu dziecka ustalone przez Komisję rekrutacyjną Samorządowego Przedszkola Nr 178: (WNIOSEK)

samotność: dokument z USC, prawomocny wyrok sądu – OŚWIADCZENIE

wielodzietność: Krakowska Karta 3+, Karta Dużej Rodziny – OŚWIADCZENIE

niepełnosprawność: orzeczenie

zaświadczenie z adresem pracy lub uczelni jeżeli adres zamieszkania nie jest najbliższy przedszkola

oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa

– szczepienia obowiązkowe: zaświadczenie od lekarza o obowiązkowym szczepieniu lub zwolnieniu z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych ( Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXVI/599/19 z dnia 9 październik 2019r.

-zaświadczenie ze żłobka

dziecko objęte nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny: orzeczenie sądu lub zaświadczenie z MOPS

Rodzice podpisujący wniosek Profilem Zaufanym nie muszą dostarczać dokumentów do placówki natomiast nie podpisane wnioski Profilem Zaufanym muszą być wydrukowane i dostarczone do przedszkola pierwszego wyboru.

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane!

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

 

 

 

 

Leave Your Reply