Rekrutacja na zajęcia grupowe do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1