Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – pismo MOPS

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/284181,1812,komunikat,rzadowy_program_pomocy_uczniom_niepelnosprawnym_-_pismo_mops.html

Leave Your Reply