Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

W dniach 20-28 luty 2023 r. należy podpisać deklaracje
o kontynuacji dziecka już uczęszczającego do tutejszego przedszkola (2,5 – 5 latki)
na rok szkolny 2023/2024.

Nie podpisanie deklaracji w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z przedszkola.

 

DEKLARACJA do pobrania- deklaracja 2023-24