Zajęcia prowadzone przez studentki UP-inscenizacja opowiadania M. Kownackiej “W Plastusiowie lalki mają umywalki”