UWAGA RODZICE!

Ze względu na COVID – 19 oraz czerwoną strefę którą objęto nasze miasto,
Dyrekcja Placówki 178 w Krakowie
ustala zmiany dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci przedszkola.

Od dn. 19-10-2020 r. na teren placówki wchodzi jeden Rodzic lub opiekun dziecka i szybko Go rozbiera lub ubiera.

Do całej szatni wchodzi 8 osób – pozostali oczekują na swoją kolejkę (jeden Rodzic wychodzi następny wchodzi).

Dbając o dzieci oraz nas wszystkich – dziękujemy za wyrozumiałość.

Leave Your Reply