Wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2-udział w projekcie edukacyjnym “Ognik”