Zawieszenie zajęć do 15.05.2020!

Szanowni Państwo

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MEN i S w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. ( Dz. U. 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm. ) oraz art. 10 ust 1 i art. 68 ust 1 pkt 3 i pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59 ),

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 178 w Krakowie ul. Sudolska 3, uprzejmie zawiadamia, że w związku z niemożnością zapewnienia naszym wychowankom bezpiecznych warunków pobytu w placówce z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych BHP oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, za zgodą Organu Prowadzącego, zawieszam zajęcia
w Samorządowym Przedszkolu Nr 178 do dnia 15.05.2020r.

 

z poważaniem

Dyrektor Przedszkola
Anna Kałużna

 

 

Leave Your Reply