Samorządowe Przedszkole nr 178 w Krakowie z oddziałem integracyjnym

ul. Sudolska 3, 31-423 Kraków
p178@mjo.krakow.pl
Godziny przyjęć rodziców/opiekunów:

dyrektor mgr Renata Wiącek

Poniedziałek 11:00 – 13:00

z-ca dyrektora mgr Joanna Stec

Wtorek 14.00 – 15.00, Piątek 9.00 – 10.00