Samorządowe Przedszkole nr 178 w Krakowie z oddziałem integracyjnym

ul. Sudolska 3, 31-423 Kraków
p178@mjo.krakow.pl
Godziny przyjęć rodziców/opiekunów:

dyrektor mgr Renata Wiącek

Poniedziałek 10:30 – 12:30

z-ca dyrektora mgr Magdalena Janek

Czwartek 10:30 – 12:30