Samorządowe Przedszkole nr 178 w Krakowie z oddziałem interracyjnym

ul. Sudolska 3, 31-422 Kraków
p178@mjo.krakow.pl
Godziny przyjęć rodziców/opiekunów:

dyrektor mgr Anna Kałużna

Wtorek 9.00 – 11.00, Czwartek 9.00 – 11.00

z-ca dyrektora mgr Joanna Stec

Środa 15.30 – 16.30, Piątek 15.30 – 16.30