Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie.

Gdy są duże, podaruj im skrzydła.

O nas

 

Nasze przedszkole istnieje od ponad trzydziestu pięciu lat.

Swoją opieką obejmuje co roku ponad 220 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Posiada 9 oddziałów w tym oddział integracyjny. Placówka znajduje się na terenie osiedla Prądnik Czerwony. Mieści się w dużym przestronnym budynku z bogato wyposażonymi salami dydaktycznymi, salą gimnastyczną, patio.

Przedszkolna kuchnia z nowoczesnym sprzętem pozwala na przygotowywanie, smacznych, zdrowych i niedrogich posiłków często wzbogaconych o własne wypieki ciast.

Budynek otoczony jest zadrzewionym, wyposażonym w sprzęt ogrodem. Umożliwia to dzieciom codzienny aktywny pobyt na wolnym powietrzu.

Przedszkole zostało otwarte czwartego listopada 1985 roku. można powiedzieć, że przez te wszystkie lata wychowałyśmy kilka tysięcy małych Krakowian.

W tym czasie odwiedzili nas różni ciekawi goście wpisując się życzliwie do naszej kroniki.

Przedszkole w pełni odpowiada na zapotrzebowanie środowiska, gwarantując specjalistyczną opiekę dzieciom z deficytami rozwojowymi, bogatą ofertę edukacyjną w postaci programów autorskich, indywidualizacji działań stymulujących rozwój dziecka, propozycji dydaktyczno-wychowawczo-relaksacyjnych wychodzących daleko poza ramy programu.

Poziom placówki zapewniają wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, współpraca z krakowskimi uczelniami.

Przedszkole było i jest od wielu lat placówką dydaktyczną najpierw dla Akademii Pedagogicznej a obecnie dla Uniwersytetu Pedagogicznego.

Nad jego sprawnym funkcjonowaniem czuwa pani dyrektor mgr Anna Kałużna, która kieruje nim od początku istnienia. Pani Dyrektor, mimo tak odpowiedzialnej funkcji pełnionej w nowoczesnym stylu, dla dzieci pozostaje Panią Anią, która otrze łzę, zapyta co jest tego przyczyną, przytuli, pochwali i zawsze się uśmiecha.

Fotogaleria

 

Ważne informacje

Zebranie Rady Rodziców

UWAGA RODZICE !!! Dyrektor przedszkola serdecznie zaprasza chętnych Rodziców do pracy w Radzie Rodziców Przedszkola na spotkanie, które odbędzie się 22-09-2021r. / środa/ o godz. 15:00 Plan spotkania: Sprawozdanie z prac R.R. w roku szkolnym 2020/21 Wybór nowej Rady rodziców Ustalenie planu działania Wolne wnioski

Szkoła dla rodziców czyli 101 sposobów na trudne zachowania przedszkolaka.

Założeniem programu jest przekonanie, że nie ma trudnych dzieci, są tylko trudne zachowania. Rodzice potrzebują konkretnych wskazówek i technik opartych na dowodach naukowych, które pozwolą w sposób bezpieczny wpływać na trudne zachowania dziecka w celu ich zmiany. Zapraszamy na cykl warsztatów psychoedukacyjnych obejmujących 12 spotkań, które będą organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1. Ze względu […]

Piątek – 24 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 23 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 22 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 21 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Poniedziałek – 20 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 17 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 16 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 15 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 14 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Poniedziałek – 13 Wrzesień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Płatność należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77102028920000580205905395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko oraz pesel dziecka)

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

RELIGIA

PIĄTEK 9:00 – 9:30 – sala 13, “Krasnalki”

9:30 – 10:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:00 – 10:30 – sala 15, “Motylki”

10:30 – 11:00 – sala 16, “Biedronki”

11:00 – 11:30 – sala 17, “Plastusie”

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI KOREKCJI

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 10:00 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 11:00 – sala 6, “Jagódki”

11:00 – 12:00 – sala 17, “Plastusie”

12:00 – 13:00 – sala 13, “Krasnalki”

13:00 – 14:00 – sala 14, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 10:00 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 11:00 – sala 7, “Nutki”

11:00 – 11:30 i 12:00 – 12:30 – sala 15, “Motylki”

12:30 – 13:30 – sala 16, “Biedronki”

TAŃCE

PIĄTEK: 9:00 – 9:30 – sala 15, “Motylki”

9:30 – 10:00 – sala 16, “Biedronki”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

11:00 – 11:30 – sala 13, “Krasnalki”

Aktualności