Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie.

Gdy są duże, podaruj im skrzydła.

Nasze Grupy

Posiadamy 9 oddziałów, w tym jeden integracyjny: 2 oddziały dzieci 3 – letnich, 2 oddziały dzieci 4 – letnich, 2 oddziały dzieci 5 – letnich, 1 oddział dzieci 4,5,6 – letnich (oddział integracyjny), 2 oddziały dzieci 6 – letnich

4
Latki
5
Nr sali

Biedronki

kadra: mgr Iwona Zielińska

5
Latki
13
Nr sali

Jagódki

kadra: mgr Jolanta Szwajdych mgr Sylwia Woźniak

Kotki

kadra: mgr Barbara Gołębiowska- Małek, mgr Renata Wiącek, mgr Magdalena Janek

3
Latki
7
Nr sali

Jeżyki

kadra: mgr Magdalena Szyszuk, lic Anna Śmigla

5,6
Latki
17
Nr sali

Słoneczka

kadra: mgr Magdalena Orzeł, mgr Magdalena Dudek-Pala, mgr Elżbieta Gajdzik

4
Latki
4
Nr sali

Motylki

kadra: mgr Julia Malczewska, mgr Joanna Socha-Ziętara

5
Latki
14
Nr sali

Nutki

kadra: mgr Małgorzata Dziechciowska, mgr Anna Musiał

Malinki

kadra: mgr Agata Czyż, mgr Halina Wall

3
Latki
6
Nr sali

Kwiatuszki

kadra: mgr Teresa Baster, mgr Anna Domagała

Ważne informacje

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola mailowo: p178@mjo.krakow.pl w dniach 22-04-2024r. do 07-05-2023r. do godziny 16:00

Dyżur wakacyjny – BRAK MIEJSC

Drodzy Rodzice, nie mamy wolnych miejsc na dyżur w LIPCU

Poniedziałek – 15 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 16 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 17 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 18 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 19 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Poniedziałek – 22 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 23 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 24 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 25 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 26 kwiecień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77102028920000580205905395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

Co miesiąc na Państwa skrzynki mailowe będą wysyłane wiadomości dotyczące naliczonych opłat.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 10:00 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 11:00 – sala 6, “Jagódki”

11:00 – 12:00 – sala 17, “Plastusie”

12:00 – 13:00 – sala 13, “Krasnalki”

13:00 – 14:00 – sala 14, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 10:00 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 11:00 – sala 7, “Nutki”

11:00 – 11:30 i 12:00 – 12:30 – sala 15, “Motylki”

12:30 – 13:30 – sala 16, “Biedronki”

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

RELIGIA

PIĄTEK 9:00 – 9:30 – sala 13, “Krasnalki”

9:30 – 10:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:00 – 10:30 – sala 15, “Motylki”

10:30 – 11:00 – sala 16, “Biedronki”

11:00 – 11:30 – sala 17, “Plastusie”

Aktualności