Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie.

Gdy są duże, podaruj im skrzydła.

Kadra przedszkola

Dyrekcja

 

 • dyrektor mgr Anna Kałużna,
  absolwentka WSP w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu Pedagogika Przedszkolna i Zarządzanie Przedszkolem ukończone na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, oraz z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą .
 • z-ca dyrektora mgr Joanna Stec,
  absolwentka WSP w Krakowie, studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą .

Wychowawcy

 

 • mgr Teresa Baster
 • mgr Jolanta Biel
 • mgr Elżbieta Brzostowska
 • mgr Jolanta Dąbrowska
 • mgr Anna Dobrzycka
 • mgr Małgorzata Dziechciowska
 • mgr Malwina Półchłopek
 • mgr Magdalena Janek
 • mgr Magdalena Orzeł
 • lic Joanna Socha
 • mgr Patrycja Stefaniak
 • mgr Agnieszka Stojek
 • mgr Anna Musiał
 • mgr Sylwia Woźniak
 • mgr Mariola Szewc
 • mgr Jolanta Szwajdych
 • mgr Magdalena Szyszuk
 • mgr Halina Wall
 • mgr Renata Wiącek
 • mgr Iwona Zielińska

Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje kończąc studia, uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach pedagogicznych, podejmując naukę na studiach podyplomowych. W swej pracy wykorzystujemy:

 • metodę Dobrego Startu – Marty Bogdanowicz
 • metodę projektów badawczych
 • metodę I. Majchrzak – wprowadzenie dzieci w świat pisma (alternatywna koncepcja nauki czytania)
 • metodę Batii Strauss – aktywne słuchanie muzyki poważnej z elementami ruchu i tańca z wykorzystaniem idei Carla Orffa,
 • program autorski E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka” (rozwijanie myślenia matematycznego drogą zabaw, doświadczeń, gier.),
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • gimnastykę twórczą wg R. Labana i Kniessów,
 • prowadzą prace wg własnych programów autorskich.

Ważne informacje

Lista kandydatów, których rodzice potwierdzili wolę zapisu

Lista kandydatów, których rodzice potwierdzili wolę zapisu (przyjętych) wraz z trybem przyjęcia-kliknij tutaj

1 lipca 2022r. -dyżur wakacyjny!

1 lipca 2022r. / piątek/ przychodzą TYLKO dzieci zapisane na dyżur wakacyjny.   Rodziców dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny prosimy o przynoszenie: Zgrzewki wody, Papierowych kubeczków, Chusteczek higienicznych, Ręczników papierowych, 10zł. na zakup artykułów papierniczych i plastycznych.

Poniedziałek – 27 czerwiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 28 czerwiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 29 czerwiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 30 czerwiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 1 lipiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Poniedziałek – 4 lipiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 5 lipiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 6 lipiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 7 lipiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 8 lipiec

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77102028920000580205905395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

Co miesiąc na Państwa skrzynki mailowe będą wysyłane wiadomości dotyczące naliczonych opłat.

TAŃCE

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

RELIGIA

PIĄTEK 9:00 – 9:30 – sala 13, “Krasnalki”

9:30 – 10:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:00 – 10:30 – sala 15, “Motylki”

10:30 – 11:00 – sala 16, “Biedronki”

11:00 – 11:30 – sala 17, “Plastusie”

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI KOREKCJI

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 10:00 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 11:00 – sala 6, “Jagódki”

11:00 – 12:00 – sala 17, “Plastusie”

12:00 – 13:00 – sala 13, “Krasnalki”

13:00 – 14:00 – sala 14, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 10:00 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 11:00 – sala 7, “Nutki”

11:00 – 11:30 i 12:00 – 12:30 – sala 15, “Motylki”

12:30 – 13:30 – sala 16, “Biedronki”

TAŃCE

PIĄTEK: 9:00 – 9:30 – sala 15, “Motylki”

9:30 – 10:00 – sala 16, “Biedronki”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

11:00 – 11:30 – sala 13, “Krasnalki”

Aktualności