Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie.

Gdy są duże, podaruj im skrzydła.

Kadra przedszkola

Dyrekcja

 

 • dyrektor mgr Anna Musiał,
  absolwentka filologii polskiej i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Podyplomowo ukończyła również studia na kierunku pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem. Interesuje się literaturą i językoznawstwem oraz zagadnieniami z pogranicza lingwistyki i psychologii. Jej pasją jest sport. W swoim sportowym cv ma liczne starty w maratonach, triathlonach i zawodach pływackich. W pracy stawia na metody aktywizujące oraz ruch jako podstawę wieloaspektowego rozwoju dziecka. Ma naturę społecznika, lubi wyzwania, a wszystko, czego się podejmuje, robi z niezwykłym zaangażowaniem i pasją.
 • z-ca dyrektora mgr Magdalena Janek,
  Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Podyplomowo ukończyła również Organizację i Zarządzanie Oświatą. Cały czas poszerza swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i webinarach.
  W swoim zawodzie ceni sobie przede wszystkim bezpośredni kontakt  tak z dzieckiem jak i rodzicem, stawia na szczerość i naturalność oraz bliską relację pełną wrażliwości i empatii.

Wychowawcy

 

 • mgr Teresa Baster
 • mgr Magdalena Dudek-Pala
 • lic Anna Śmigla
 • mgr Agata Czyż
 • mgr Barbara Gołębiowska-Małek
 • mgr Małgorzata Dziechciowska
 • mgr Anna Domagała
 • mgr Magdalena Orzeł
 • mgr Joanna Socha-Ziętara
 • mgr Patrycja Sabuda
 • mgr Anna Musiał
 • mgr Sylwia Woźniak
 • lic Elżbieta Gajdzik
 • mgr Jolanta Szwajdych
 • mgr Magdalena Szyszuk
 • mgr Iwona Zielińska
 • lic Julia Malczewska
 • mgr Angelika Chomicka

Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje kończąc studia, uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach pedagogicznych, podejmując naukę na studiach podyplomowych. W swej pracy wykorzystujemy:

 • metodę Dobrego Startu – Marty Bogdanowicz
 • metodę projektów badawczych
 • metodę I. Majchrzak – wprowadzenie dzieci w świat pisma (alternatywna koncepcja nauki czytania)
 • metodę Batii Strauss – aktywne słuchanie muzyki poważnej z elementami ruchu i tańca z wykorzystaniem idei Carla Orffa,
 • program autorski E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka” (rozwijanie myślenia matematycznego drogą zabaw, doświadczeń, gier.),
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • gimnastykę twórczą wg R. Labana i Kniessów,
 • prowadzą prace wg własnych programów autorskich.

Ważne informacje

Ogłoszenie dot. rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja uzupełniająca ma 20 wolnych miejsc do grupy 3-latków (dzieci urodzone w 2021r.) Kryteria wewnętrzne ustalone przez komisję rekrutacyjną do celów rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA Oświadczenie powyżej 5 godzin. Oświadczenie 2 rodziców pracujących.  

Rowerowy Maj

Informujemy, że nasze Przedszkole bierze udział w kolejnej edycji kampanii  “Rowerowy Maj” RUSZAMY OD 6 MAJA 2024 r. – Życzymy dobrej i aktywnej zabawy dla wszystkich uczestników!!! Ogólnopolska akcja „ROWEROWY MAJ”  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Udział w akcji polega na aktywnym przejeździe dziecka do przedszkola, za który uznaje się […]

Poniedziałek – 27 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 28 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 29 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 30 maj BOŻE CIAŁO

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 31 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Poniedziałek – 20 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 21 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 22 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 23 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 24 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77102028920000580205905395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

Co miesiąc na Państwa skrzynki mailowe będą wysyłane wiadomości dotyczące naliczonych opłat.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 10:00 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 11:00 – sala 6, “Jagódki”

11:00 – 12:00 – sala 17, “Plastusie”

12:00 – 13:00 – sala 13, “Krasnalki”

13:00 – 14:00 – sala 14, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 10:00 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 11:00 – sala 7, “Nutki”

11:00 – 11:30 i 12:00 – 12:30 – sala 15, “Motylki”

12:30 – 13:30 – sala 16, “Biedronki”

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

RELIGIA

PIĄTEK 9:00 – 9:30 – sala 13, “Krasnalki”

9:30 – 10:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:00 – 10:30 – sala 15, “Motylki”

10:30 – 11:00 – sala 16, “Biedronki”

11:00 – 11:30 – sala 17, “Plastusie”

Aktualności