Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie.

Gdy są duże, podaruj im skrzydła.

Kadra przedszkola

Dyrekcja

 

 • dyrektor mgr Renata Wiącek,
  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.Ukończenie studiów podyplomowych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Edukacja Emocjonalna.Ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Organizacja i Zarządzanie OświatąAutorka książki pt. „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć”.

  Autorka ponad 50 – dziesięciu książeczek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • z-ca dyrektora mgr Joanna Stec,
  Absolwentka WSP w Krakowie, studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą .

Wychowawcy

 

 • mgr Teresa Baster
 • mgr Jolanta Biel
 • mgr Elżbieta Brzostowska
 • mgr Jolanta Dąbrowska
 • mgr Anna Dobrzycka
 • mgr Małgorzata Dziechciowska
 • mgr Anna Domagała
 • mgr Lucyna Pietrzak
 • mgr Magdalena Janek
 • mgr Magdalena Orzeł
 • mgr Joanna Socha-Ziętara
 • mgr Patrycja Stefaniak
 • mgr Agnieszka Stojek
 • mgr Anna Musiał
 • mgr Sylwia Woźniak
 • lic Elżbieta Gajdzik
 • mgr Mariola Szewc
 • mgr Jolanta Szwajdych
 • mgr Magdalena Szyszuk
 • mgr Halina Wall
 • mgr Iwona Zielińska
 • lic Julia Malczewska

Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje kończąc studia, uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach pedagogicznych, podejmując naukę na studiach podyplomowych. W swej pracy wykorzystujemy:

 • metodę Dobrego Startu – Marty Bogdanowicz
 • metodę projektów badawczych
 • metodę I. Majchrzak – wprowadzenie dzieci w świat pisma (alternatywna koncepcja nauki czytania)
 • metodę Batii Strauss – aktywne słuchanie muzyki poważnej z elementami ruchu i tańca z wykorzystaniem idei Carla Orffa,
 • program autorski E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka” (rozwijanie myślenia matematycznego drogą zabaw, doświadczeń, gier.),
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • gimnastykę twórczą wg R. Labana i Kniessów,
 • prowadzą prace wg własnych programów autorskich.

Ważne informacje

Wizyta Świętego Mikołaja

 

Akcja “Lodówka pełna dobra”

“Szanowni Państwo Okres mikołajkowo – świateczny to okres, w którym nie tylko obdarowujemy siebie dobrym słowem i prezentami, ale również jesteśmy bardziej wrażliwi na osoby samotne i potrzebujące pomocy. Dlatego chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do zachęcenia uczniów i rodziców w zaangażowanie się w akcję “Lodówki pełne dobra”. Więcej informacji na ten temat przesyłam Państwu w […]

Poniedziałek – 28 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 29 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 30 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 1 grudzień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 2 grudzień

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Poniedziałek – 21 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 22 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 23 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 24 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 25 listopad

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77102028920000580205905395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

Co miesiąc na Państwa skrzynki mailowe będą wysyłane wiadomości dotyczące naliczonych opłat.

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

RELIGIA

PIĄTEK 9:00 – 9:30 – sala 13, “Krasnalki”

9:30 – 10:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:00 – 10:30 – sala 15, “Motylki”

10:30 – 11:00 – sala 16, “Biedronki”

11:00 – 11:30 – sala 17, “Plastusie”

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 10:00 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 11:00 – sala 6, “Jagódki”

11:00 – 12:00 – sala 17, “Plastusie”

12:00 – 13:00 – sala 13, “Krasnalki”

13:00 – 14:00 – sala 14, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 10:00 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 11:00 – sala 7, “Nutki”

11:00 – 11:30 i 12:00 – 12:30 – sala 15, “Motylki”

12:30 – 13:30 – sala 16, “Biedronki”

TAŃCE

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

TAŃCE

PIĄTEK: 9:00 – 9:30 – sala 15, “Motylki”

9:30 – 10:00 – sala 16, “Biedronki”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

11:00 – 11:30 – sala 13, “Krasnalki”

Aktualności