Zapisy do przedszkola

Rekrutacja na rok 2023/2024

 

kliknij tutaj aby przejść do systemu Formico

 

Składanie KART ZAPISU do przedszkola dla nowych dzieci odbywa się od 01.03.2023r. -31.03.2023r. w sekretariacie przedszkola w godzinach:

 

Poniedziałek:    08:00 – 16:00

Wtorek:         08:00 – 16:00

Środa:           08:00 – 16:00

Czwartek:       08:00 – 16:00

Piątek:         08:00 – 16:00

 

Dodatkowe załączniki do Wniosku Zapisu dziecka ustalone przez Komisję rekrutacyjną Samorządowego Przedszkola Nr 178:

 

samotność: dokument z USC, prawomocny wyrok sądu

wielodzietność: Krakowska Karta 3+, Karta Dużej Rodziny

– niepełnosprawność: – orzeczenie

– zaświadczenie z adresem pracy lub uczelni jeżeli adres zamieszkania nie jest najbliższy przedszkola

  • szczepienia obowiązkowe:  zaświadczenie od lekarza o obowiązkowym szczepieniu lub zwolnieniu z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych ( Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXVI/599/19 z dnia 9 październik 2019r.)

zaświadczenie ze żłobka

dziecko objęte nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny: orzeczenie sądu lub zaświadczenie z MOPS

 

DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

 

 

Leave Your Reply