Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie.

Gdy są duże, podaruj im skrzydła.

Oferta przedszkola

Naszym pociechom w przedszkolu zapewniamy:

 • fachową i troskliwą opiekę w godz. 6:30 do 17:00,
 • 3 smaczne posiłki (również dla dzieci ze specjalną dietą),
 • stwarzamy rodzicom możliwość wyboru nauczyciela, grupy, łączenia rodzeństw,
 • doskonałe warunki lokalowe, duża sala gimnastyczna dostosowana do potrzeb małych dzieci, duże przestronne sale dydaktyczne, duży zadrzewiony ogród wyposażony w sprzęt dostosowany do wieku i możliwości ruchowych dzieci,
 • łazienki i toalety przystosowane dla małych dzieci,
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, pozwalające rozwinąć twórczą aktywność dziecka,
 • domową atmosferę, serdeczność, zrozumienie dla wielkich problemów naszych małych gości,
 • indywidualną pracę z dzieckiem szczególnie uzdolnionym,
 • indywidualną pracę z dzieckiem wymagającym wsparcia reedukacyjnego,
 • zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne,
 • wycieczki poza miasto, do teatrów, kina, muzeum,
 • atrakcyjne imprezy przedszkolne, festyny,
 • uczestnictwo w licznych konkursach – plastycznych, tanecznych, recytatorskich,
 • sztukę bliżej dziecka – oglądanie w przedszkolu spektakli teatralnych, słuchanie koncertów w wykonaniu aktorów i muzyków
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

Ważne informacje

Ogłoszenie dot. rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja uzupełniająca ma 20 wolnych miejsc do grupy 3-latków (dzieci urodzone w 2021r.) Kryteria wewnętrzne ustalone przez komisję rekrutacyjną do celów rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA Oświadczenie powyżej 5 godzin. Oświadczenie 2 rodziców pracujących.  

Rowerowy Maj

Informujemy, że nasze Przedszkole bierze udział w kolejnej edycji kampanii  “Rowerowy Maj” RUSZAMY OD 6 MAJA 2024 r. – Życzymy dobrej i aktywnej zabawy dla wszystkich uczestników!!! Ogólnopolska akcja „ROWEROWY MAJ”  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Udział w akcji polega na aktywnym przejeździe dziecka do przedszkola, za który uznaje się […]

Poniedziałek – 27 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 28 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 29 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 30 maj BOŻE CIAŁO

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 31 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Poniedziałek – 20 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Wtorek – 21 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Środa – 22 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Czwartek – 23 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Piątek – 24 maj

Śniadanie – godz. 8:30, II śniadanie – godz. 11:30, Obiad – godz. 14:00

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77102028920000580205905395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

Co miesiąc na Państwa skrzynki mailowe będą wysyłane wiadomości dotyczące naliczonych opłat.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 10:00 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 11:00 – sala 6, “Jagódki”

11:00 – 12:00 – sala 17, “Plastusie”

12:00 – 13:00 – sala 13, “Krasnalki”

13:00 – 14:00 – sala 14, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 10:00 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 11:00 – sala 7, “Nutki”

11:00 – 11:30 i 12:00 – 12:30 – sala 15, “Motylki”

12:30 – 13:30 – sala 16, “Biedronki”

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

9:00 – 9:20 – sala 7, “Nutki”

9:30 – 9:50 – sala 5, “Kotki”

10:00 – 10:30 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:30 – 11:00 – sala 15, “Motylki”

11:00 – 11:30 – sala 16, “Biedronki”

CZWARTEK

9:00 – 9:20 – sala 6, “Jagódki”

9:30 – 9:50 – sala 4, “Słoneczka”

10:00 – 10:30 – sala 17, “Plastusie”

10:30 – 11:00 – sala 14, “Krasnalki”

RELIGIA

PIĄTEK 9:00 – 9:30 – sala 13, “Krasnalki”

9:30 – 10:00 – sala 14, “Kwiatuszki”

10:00 – 10:30 – sala 15, “Motylki”

10:30 – 11:00 – sala 16, “Biedronki”

11:00 – 11:30 – sala 17, “Plastusie”

Aktualności