📸 KONKURS FOTOGRAFICZNY „DZIECKO W RUCHU” 📸

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„DZIECKO W RUCHU”

 

Przedmiotem konkursu jest promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i prezentacja w formie fotografii.

1.Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 178 w Krakowie

Anna Musiał

Joanna Socha – Ziętara

2.Celem konkursu jest:

  • pokazanie różnorodności form ruchu podczas aktywnego wypoczynku;
  • zachęcanie do aktywności ruchowej wśród dzieci oraz dorosłych, jako źródła zdrowia i radości;
  • promowanie pasji fotograficznych wśród rodziców przedszkolaków.

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3-7 lat ich rodziców
  2. Każdy z autorów może dostarczyć maksymalnie 1 fotografię w formacie – 15 cm x 21 cm.
  3. Do konkursu będą przyjmowane zdjęcia pozostawione u nauczyciela z poszczególnych grup przedszkolnych. Fotografie należy opatrzeć na odwrocie metryczką zawierającą:
  • tytuł zdjęcia
  • imię i nazwisko autora-rodzica oraz dziecka
  • grupę, do której uczęszcza dziecko

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31.05.2022 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w CZERWCU 2022 r.

6. Dostarczone zdjęcia będą oceniane przez powołane przez organizatora jury wg następujących kryteriów oceny: praca zgodna z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyka fotografii, nowatorski pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny.

7. Wszystkie prace zostaną opublikowane w utworzonej galerii zdjęć w budynku przedszkola oraz na stronie internetowej placówki przedszkolnej.

8.Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikacje zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz w materiałach związanych z konkursem tj. galeria fotograficzna.

9.Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

10.Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.

Leave Your Reply