Deklaracja dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do Samorządowego Przedszkola 178