I MIEJSCE dla Michała Staronia, II MIEJSCE dla Bartłomieja Suder w konkursie recytatorskim “Zaczarowaną Dorożką w świat Doroty Gellner”

Leave Your Reply