INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KONTYNUUJĄCYCH

W dniach: 18-28 lutego 2022r. należy złożyć DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  Niezłożenie w/w deklaracji skutkuje skreśleniem dziecka z przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Deklarację wypełniają rodzice dzieci urodzonych w roku: 2016, 2017, 2018, 2019.

DEKLARACJA do pobrania- deklaracja 2022-23

Leave Your Reply