Zakup kalendarzy

Rodzice zainteresowani zakupem kalendarzy ze zdjęciem

dziecka proszeni są o wpłatę 48,00 zł. na dane:

PRO-ART. FOTO s.c.
ul. Jana Pawła II
41 – 100 Siemanowice Śl.

numer konta: 56 1050 1373 1000 0022 6971 4552

tytuł wpłaty: Kraków, Przedszkole 178, nazwa grupy, imię i

nazwisko dziecka.

Kalendarze będą wydawane Rodzicom po dostarczeniu

potwierdzenia wpłaty do sekretariatu.

Leave Your Reply