ZAPISY DZIECI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Przyjmowanie KART ZAPISU do przedszkola dla nowych dzieci odbywa się w dniach: 1.03.2022r. – 31.03.2022r. w sekretariacie przedszkola w godzinach:

Poniedziałek:  08:00 – 15:00

Wtorek:    08:30 – 16:30

Środa:      dzień bez stron

Czwartek:    08:00 – 15:00

Piątek:   08:30 – 16:30

lub mailowo: p178@mjo.krakow.pl

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA-pobierz  tutaj

Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa-pobierz

 

Dodatkowe załączniki do Wniosku Zapisu dziecka ustalone przez Komisję rekrutacyjną Samorządowego Przedszkola Nr 178:

samotność: dokument z USC, prawomocny wyrok sądu-pobierz oświadczenie

wielodzietność: Krakowska Karta 3+, Karta Dużej Rodziny- pobierz oświadczenie

niepełnosprawność: – orzeczenie

zaświadczenie z adresem pracy lub uczelni jeżeli adres zamieszkania nie jest najbliższy przedszkola

– szczepienia obowiązkowe: zaświadczenie od lekarza o obowiązkowym szczepieniu lub zwolnieniu z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych          ( Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXVI/599/19 z dnia 9 październik 2019r.

-zaświadczenie ze żłobka

dziecko objęte nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny:   orzeczenie sądu lub zaświadczenie z MOPS

 

 

Leave Your Reply