Dyżur wakacyjny LIPIEC 2024r.

Samorządowe Przedszkole nr 178 będzie otwarte w wakacje w miesiącu lipcu 2024 w godz. 6.30 – 17.00

Zapisy dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Nr 178 odbywają się osobiście w sekretariacie przedszkola.
W celu zapisu dziecka należy wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć w sekretariacie (druk do pobrania tutaj)
w terminie
od 18.03.2024r. do 22.03.2024r. w godzinach od 8:00 do 16:00.
Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w dniu 26.03.2024r. o godzinie 14:00.

Zapisy dzieci uczęszczających obecnie do innych przedszkoli:
Odbędą się w dniach 02.04.2023 do 07.04.2023r. od godz. 8:00 do godz. 16:00 w miarę wolnych miejsc.
Informacja o możliwości zapisu zostanie podana 29.03.2024r. na stronie internetowej.
W celu zapisania dziecka należy wypełnić kartę zapisu (wniosek zostanie dodany w późniejszym terminie) i złożyć w sekretariacie przedszkola. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista dzieci przyjętych z innych przedszkoli zostanie wywieszona w dniu 15.04.2024r. o godzinie 14:00.

Listy dzieci z podziałem na grupy zostaną wywieszone w dniu 14.06.2024r. w budynku przedszkola o godzinie 9:00.

Wszystkie zgłoszenia złożone przed i po wskazanymi terminami nie będą brane pod uwagę!

Leave Your Reply